Uitleg?

Hoe werkt deze website

Op deze pagina’s vindt u verantwoordingsinformatie van UWV over het jaar 2010. Deze informatie wordt op een andere manier aangeboden dan u op veel websites gewend bent.

We hebben de informatie voor u in artikelen opgedeeld. Aan elk artikel zijn trefwoorden gekoppeld, die u in het linkermenu vindt. Door aan de linkerzijde op een trefwoord te klikken, zoekt u in alle aanwezige teksten. Daarmee verfijnt u zelf uw zoekresultaten. Na iedere klik blijven alleen de artikelen over die overeenkomen met de trefwoorden die u hebt aangeklikt. Zo kunt u snel, vanuit verschillende invalshoeken, de informatie vinden waar u naar op zoek bent.

Voorbeeld:
Stel u wilt meer weten over de initiatieven om de kansen van jongeren op de arbeidsmarkt te vergoten.
Een eerste selectie die u kunt maken is dan 'Werkgevers' (zie figuur 1).

Vervolgens selecteert u 'Aan het werk helpen' (zie figuur 2). Nu blijven in de lijst met zoekresultaten de artikelen uit het jaarverslag over die niet alleen betrekking hebben op 'Werkgevers' maar bovendien ook gaan over 'Aan het werk helpen'. Er zijn 12 artikelen die aan beide zoekcriteria voldoen.

Om het aantal zoekresultaten in de middelste kolom nog wat verder terug te brengen kunt u ook nog verfijnen op 'Wajong'. Er blijven dan nog 2 artikelen over. (zie figuur 3).

Vervolgens kunt u nog verfijnen op 'Sociale partners' er blijft nu nog een artikel over. In het midden van het scherm kunt u nu het volledige artikel "Ondersteuning bij het in dienst nemen van Wajongers" lezen dat u via deze trefwoorden heeft gevonden. (zie figuur 4)

Boven de pagina ziet u het zoekpad dat u hebt gevolgd om bij deze informatie uit te komen. U kunt echter in iedere willekeurige volgorde trefwoorden aanklikken om bij dezelfde paragraaf uit te komen. Tijdens het zoeken kunt u bovendien bepaalde selecties weer ongedaan maken, door het onderwerp te verwijderen in het zoekpad bovenaan de pagina. Daarna kunt u vervolgens op andere trefwoorden verder verfijnen.