Waarom

UWV is een deskundige en efficiënte landelijke publieke dienstverlener. We vinden het belangrijk om transparant zijn over wat goed en minder goed gaat. In dit online verslag vindt u uitgebreide informatie.

Om te onderstrepen hoeveel belang we hechten aan transparantie zijn we in 2009 lid geworden van de Handvestgroep Publiek Verantwoorden, een groep van zelfstandig bestuursorganen die serieus werk willen maken van publiek verantwoorden.