Er zijn 18 paragrafen uit de jaarverslagen gevonden.
Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door meerdere trefwoorden te combineren

Onderzoek KCVG in 2011

Om wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de verzekeringsgeneeskunde te bevorderen en meer wetenschappelijke onderbouwing aan de verzekeringsgeneeskunde te geven, is in 2005 het Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde (KCVG) opgericht.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Kennisontwikkeling AKC verloopt volgens plan

De kennisontwikkeling van het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC) verloopt volgens plan. Een van de concrete projecten is een pilot die als doel heeft de samenwerking te versterken tussen alle professionals in de keten die Wajongers ondersteunen op weg naar de arbeidsmarkt. .

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Ontwikkeling personeelsbestand

Het aantal medewerkers van UWV is sinds 2003 ieder jaar afgenomen. Tot eind 2008 ging het om een totaal van 8.000 medewerkers. Per 1 september 2011 hadden we 19.855 medewerkers (16.930 fte’s) in dienst.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Diverser personeelsbestand

We hebben oog voor de verschillen tussen mensen en willen de positieve kanten daarvan benutten. We streven bewust naar diversiteit in het personeelbestand.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Werken aan integriteit

Onze klanten moeten erop kunnen vertrouwen dat de medewerkers van UWV integer handelen, correct met informatie omgaan en geen misbruik maken van hun positie. In de eerste acht maanden van 2011 ontvingen we 120 signalen van mogelijke schending van de integriteit.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Personeelsverloop tot en met 2010

Op 31 december 2010 had UWV 21.304 medewerkers in dienst. De tabel toont hoe het personeelsbestand sinds 1 januari 2003 is afgenomen met in totaal 2.546 medewerkers.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Oplossingen voor boventallig verklaarde medewerkers

Tot en met december 2010 is aan 3.045 medewerkers boventalligheid aangezegd (2.004 in 2004 tot en met 2006, 408 in 2007, 270 in 2008, 278 in 2009 en 85 in 2010).

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Personeelsverloop tot en met de eerste acht maanden van 2011

Op 1 mei 2011 had UWV 20.360 medewerkers in dienst (17.382 fte'n). De tabel toont het pesoneelsverloop sinds 2003.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Oplossingen voor boventallig verklaarde medewerkers tot en met augustus 2011

Tot en met augustus 2011 is aan 3.070 medewerkers boventalligheid aangezegd. De tabel toont welke oplossingen voor hen gevonden zijn.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Sociaal-medische beoordeling voor de WIA

WIA-klanten kregen in 2010 hun eerste uitkering op tijd betaald:. We slaagden er echter maar in 55 procent van de gevallen in om het recht op een WIA-uitkering op tijd vast te stellen. Dit hield mede verband met de sterke toename van het aantal WIA-aanvragen.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Personeelsreductie

Eind 2010 hadden we 373 meer medewerkers in dienst dan het jaar daarvoor. Als gevolg van de aangekondigde bezuinigingen op ons uitvoeringsbudget zullen er bij UWV de komende jaren vijf- tot zesduizend arbeidsplaatsen verdwijnen.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Divers personeelsbestand

We hebben oog voor de verschillen tussen mensen en willen de positieve kanten daarvan benutten. We streven bewust naar diversiteit in het personeelbestand.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Instroom afstand tot de arbeidsmarkt

UWV geeft mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans om zich bij de afdeling Klantencontact te ontwikkelen.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Gezond werk

Als werkgever wil UWV bijdragen aan de gezondheid en het welbevinden van zijn medewerkers.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Beoordelingen

In Nederland zijn ruim 1.000 verzekeringsartsen actief, waarvan ruim 700 bij UWV. Van de ongeveer 2.000 arbeidsdeskundigen in Nederland werken er 800 bij UWV. In 2010 beoordeelden zij 82.800 mensen die een beroep deden op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Daarnaast werden 29.300 mensen herbeoordeeld.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Onderzoek Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde

Om wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de verzekeringsgeneeskunde te bevorderen en meer wetenschappelijke onderbouwing aan de verzekeringsgeneeskunde te geven, is in 2005 het Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde (KCVG) opgericht.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Landelijke consulenten

De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) heeft samen met UWV een nascholingsprogramma ontwikkeld waarin verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen meer leren over de klachten bij en gevolgen van de behandeling van kanker.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Loopbaanontwikkeling en Employability

In het HRM-beleid van UWV staan eigen verantwoordelijkheid voor en regie op de eigen loopbaan centraal. Het recht op een periodieke loopbaanscan is verankerd in de huidige CAO. Medewerkers kunnen daarvoor een employabilityscan doen.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  
1