Er zijn 21 paragrafen uit de jaarverslagen gevonden.
Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door meerdere trefwoorden te combineren

Sociaal-medische beoordelingen voor gemeenten en SVB

In de eerste acht maanden van 2011 heeft UWV sociaal-medische beoordelingen verzorgd voor de gemeenten Amsterdam, Groningen, Enschede, Emmen, Zoetermeer, Breda, Midden-Drenthe en Almelo en voor een aantal gemeenten in Zeeland.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Onderzoek KCVG in 2011

Om wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de verzekeringsgeneeskunde te bevorderen en meer wetenschappelijke onderbouwing aan de verzekeringsgeneeskunde te geven, is in 2005 het Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde (KCVG) opgericht.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Kennisontwikkeling AKC verloopt volgens plan

De kennisontwikkeling van het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC) verloopt volgens plan. Een van de concrete projecten is een pilot die als doel heeft de samenwerking te versterken tussen alle professionals in de keten die Wajongers ondersteunen op weg naar de arbeidsmarkt. .

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Mogelijk fraude bij beoordelingen

Uit het strafrechtelijk onderzoek ‘Marque’ is de verdenking ontstaan dat op basis van kennelijk valse verklaringen van psychiaters arbeidsongeschiktheidsuitkeringen zijn geclaimd bij UWV. We zijn inmiddels begonnen om klanten op wie dit betrekking heeft, opnieuw te beoordelen.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Sociaal-medische beoordeling Wajong tot en met april 2011

In de eerste acht maanden van 2011 beoordeelden we bijna 16.100 aanvragen voor de nieuwe Wajong. Bij 63 procent (10.800) is de aanvraag toegekend, in bijna 9.500 gevallen stelden we vervolgens samen met de Wajonger een participatieplan op.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Sociaal medische beoordelingen

De verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen van UWV hebben in eerste acht maanden van 2011 een sociaal medisch oordeel afgegeven voor 55.500 mensen die een beroep deden op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Daarnaast werden 11.800 mensen herbeoordeeld.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Voorkomen van instroom in WIA

Het percentage herstelde vangnetgevallen weerspiegelt hoeveel mensen met een Ziektewetuitkering dankzij snelle interventie herstelt binnen dertien weken en hoeveel na dertien weken.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Sociaal-medische beoordelingen Wajong

Vanf 1 januari 2010 zijn jonggehandicapten beoordeeld voor de nieuwe Wet Wajong. Eind 2009 zijn ook nog veel aanvragen indediend voor de oude Wajong.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Voorkomen van uitkeringsinstroom tot en met augustus 2011

Voor mensen met een Ziektewet-uitkering, de zogeheten vangnetters, vervult UWV de rol van arbodienst. De tabel toont hoeveel van hen binnen 104 weken herstellen en daardoor niet de WIA instromen.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Sociaal-medische beoordelingen Wajong tot en met augustus 2011

Vanf 1 januari 2010 zijn jonggehandicapten beoordeeld voor de nieuwe Wet Wajong. De tabel laat zien hoeveel aanvragen zijn toegekend en met welk resultaat.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Sociaal-medische beoordeling voor de WIA

WIA-klanten kregen in 2010 hun eerste uitkering op tijd betaald:. We slaagden er echter maar in 55 procent van de gevallen in om het recht op een WIA-uitkering op tijd vast te stellen. Dit hield mede verband met de sterke toename van het aantal WIA-aanvragen.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Kennis delen en ontwikkelen

UWV heeft een unieke expertise op het terrein van sociaal-medisch beoordelen.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Meer samenwerken met gemeenten

In 2010 heeft UWV ook voor een aantal gemeenten sociaal-medische beoordelingen voor verzorgd.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Sociaal-medische beoordeling Wajong

Op 1 januari 2010 is de nieuwe Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten, kortweg de Wet Wajong, van kracht geworden. Zestig procent van de aanvragen hebben we toegekend.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Participatiemogelijkheden Wajongers

Op verzoek van het ministerie van SZW hebben we in 2009 8.600 Wajongers beoordeeld op hun participatiemogelijkheden. Voor 15 procent van hen zien we mogelijkheden in de een of andere vorm van werk.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Sociaal-medisch oordeel sleutel tot re-integratie

Het valt niet altijd mee om te bepalen hoeveel en wat voor werk iemand aan kan en hoe hij het best daarbij kan worden begeleid. Daarom werkt de gemeente Amsterdam sinds anderhalf jaar nauw samen met de UWV-divisie Sociaal-Medische Zaken (SMZ).

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Beoordelingen

In Nederland zijn ruim 1.000 verzekeringsartsen actief, waarvan ruim 700 bij UWV. Van de ongeveer 2.000 arbeidsdeskundigen in Nederland werken er 800 bij UWV. In 2010 beoordeelden zij 82.800 mensen die een beroep deden op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Daarnaast werden 29.300 mensen herbeoordeeld.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Onderzoek Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde

Om wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de verzekeringsgeneeskunde te bevorderen en meer wetenschappelijke onderbouwing aan de verzekeringsgeneeskunde te geven, is in 2005 het Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde (KCVG) opgericht.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Twee hoogleraren op UWV-terrein

Verzekerings- en bedrijfsarts Han Anema is de eerste bijzonder hoogleraar van de in 2010 door UWV bij het VUmc ingestelde leerstoel ‘Academisering van de Verzekeringsgeneeskunde’. Per 1 mei 2010 is verzekeringsarts Haije Wind benoemd als bijzonder hoogleraar Sociale Verzekeringsgeneeskunde aan het AMC.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Landelijke consulenten

De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) heeft samen met UWV een nascholingsprogramma ontwikkeld waarin verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen meer leren over de klachten bij en gevolgen van de behandeling van kanker.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC)

In juli 2009 hebben UWV en de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA) een Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC) opgericht om meer wetenschappelijke onderbouwing aan de arbeidsdeskundigheid te geven.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  
1